top of page

Groupe de Skull S Pub

Public·22 membres

Obrazec GpdZahteva se vloži pri upravljavcu, za katerega posameznik meni, da obdeluje njegove osebne podatke. Rok za odločitev upravljavca je en mesec od prejema zahteve. Zoper molk upravljavca ali zoper njegov zavrnilni odgovor je mogoča pritožba, za reševanje katere je pristojen IP. Pritožbo zaradi zavrnitve je treba vložiti v 15 dneh od prejema odgovora. V pomoč vam je lahko obrazec pritožbe (P-SLOP), ki je dostopen na spletni strani IP.
obrazec gpd


Download File: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furlcod.com%2F2ug4LN&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2pkARMJbR8tIo4POb7sEGHIP vam svetuje, da pri upravljavcu (delodajalcu) podate zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki in počakate na njegov odgovor oziroma na potek roka za odgovor. IP svetuje tudi, da v zahtevi čim bolj natančno opredelite, kaj v zvezi z vašimi osebnimi podatki vas posebej zanima (kot ste to opredelili v zaprosilu, ki ste nam ga poslali). Za podrobnejše informacije v zvezi z navedeno pravico in kako jo uveljavljati, vas napotujemo na našo spletno stran, kjer lahko najdete tudi (neobvezujoč) obrazec zahteve: 041b061a72


  • À propos

    Bienvenue dans le groupe ! Vous pouvez communiquer avec d'au...

    bottom of page