top of page

Groupe de Skull S Pub

Public·22 membres

Yüklənir: Kompüterinizdə və Mobil Cihazlarınızda Sürətli və Asan Yöntem


Yüklənir nədir və necə istifadə olunur?
Yüklənir sözü Azərbaycan dilində bir fiil və bir sifət olaraq istifadə olunan bir kəlmədir. Bu məqalədə biz yüklənir sözünün mənası, mənbəı, istifadə sahələri, sinonimləri, nümunələri və suallar və cavablar haqqda danışaq.
yüklənirYüklænir sözünün mænasý
Yüklænir sözünün iki ésas mænasý var:


 • Birinci mæna, bir çéxmæ, bir proqram, bir fayl výa bir çiyin kimi bir çéyin internetdæn kompütéré, telefonuna výa ba&şqas&ı bir cihaza g&öt&ür&ül&üb saxlanmas&ıd&ır. Mésélén: YouTube-dan video musiqi y&üklenir.Yüklənir sözünün mənbəyi
Yüklənir sözü Azərbaycan dilində yük fiilinin mastarı olaraq yaranıb. Yük fiili isə Türk dillərində yayılmış bir kəlmədir və "bir şeyi bir yerdən başqa bir yərə daşımaq" mənasını verir. Yüklənir sözü isə bu fiilin hal-hazırda baş verdiyini və ya baş vermək üzrə olduğunu bildirir.


Yüklənir sözünün istifadə sahələri
Yüklənir sözü Azərbaycan dilində müxtəlif sahələrdə istifadə olunur. Əsas olaraq, bu söz internet və kompüter ilə bağlı məsələlərdə işlədilir. Məsələn:


 • Yüklənir sözü bir veb saytın açılma süratını göstərmək üçün istifadə olunur. Məsələn: Bu sayt çox yavaş yüklænir. • Yüklænir sözü bir proqram, bir oyun, bir fayl výa bir çiyin kimi bir çéyin internetdæn kompütéré, telefonuna výa ba&şqas&ı bir cihaza g&öt&ür&ül&üb saxlanmas&ın&ı g&öst&ər&m&ək üçün istifad&ə olunur. M&əs&əl&ən: Bu proqram 10 dəqiqədə yüklænir.Yüklənir sözünün sinonimləri
Yüklənir sözünün eyni mənası olan və ya yaxın mənası olan başqa sözlər də var. Bu sözlər yüklənir sözünün əvəzində istifadə oluna bilər. Məsələn:


yüklənir whatsapp


yüklənir youtube


yüklənir instagram


yüklənir facebook


yüklənir tiktok


yüklənir telegram


yüklənir zoom


yüklənir netflix


yüklənir spotify


yüklənir google chrome


yüklənir windows 10


yüklənir microsoft office


yüklənir adobe photoshop


yüklənir minecraft


yüklənir pubg mobile


yüklənir fortnite


yüklənir gta 5


yüklənir fifa 22


yüklənir pes 22


yüklənir call of duty


yüklənir among us


yüklənir roblox


yüklənir free fire


yüklənir candy crush saga


yüklənir clash of clans


yüklənir clash royale


yüklənir subway surfers


yüklənir temple run 2


yüklənir angry birds 2


yüklənir plants vs zombies 2


yüklənir asphalt 9 legends


yüklənir need for speed no limits


yüklənir real racing 3


yüklənir csr racing 2


yüklənir hill climb racing 2


yüklənir cut the rope 2


yüklənir fruit ninja 2


yüklənir doodle jump 2


yüklənir jetpack joyride 2


yüklənir sonic dash 2 sonic boom


yüklənir super mario run


yüklənir pokemon go


yüklęmir harry potter hogwarts mystery


yükleminr marvel strike force


yüklenmir star wars galaxy of heroes


yüklenmir lego star wars the complete saga


yüklenmir batman the telltale series


yüklenmir the walking dead a new frontier


yüklenmir the wolf among us


 • Endirilir: Bu söz də internetdən bir şeyi kompüterə, telefon və ya başqa bir cihaza gətirmək mənasını verir. Məsələn: Bu kitabı PDF formatında endirilir. • Yerləşdirilir: Bu söz də bir şeyi bir yerdən başqa bir yerdə saxlamaq mənasını verir. Məsələn: Bu faylı USB-yadakda yerləşdirilir. • Quraşdırılır: Bu söz də bir proqramı, bir oyunu və ya başqası bir çiyini kompütərə, telefon və ya başqası bir cihaza hazır vəziyyətə götür&üb işl&əm&əy&ə salmaq m&ənasını verir. M&əs&əl&ən: Bu oyunu kompütærümüzü qura&şd&ır&l&r.Yüklənir sözünün Əks mənası olan sözlər
Yüklənir sözünün əks mənası olan sözlər
Yüklənir sözünün zidd mənası olan və ya tamamilə fərqli mənası olan başqa sözlər də var. Bu sözlər yüklənir sözünün qarşısında duran və ya onunla uyğunsuz olan sözlərdir. Məsələn:


 • Silinir: Bu söz bir şeyi kompüterdən, telefondan və ya başqa bir cihazdan tamamilə pozmaq və ya götürmək mənasını verir. Məsələn: Bu faylı kompüterdən silinir. • Paylaşılır: Bu söz bir şeyi internet vasitəsilə başqalarına göndərmək və ya onlarla bölüşmək mənasını verir. Məsələn: Bu video musiqini sosial şəbəkələrdə paylaşılır. • Yoxlanılır: Bu söz bir şeyin düzgünlüyünü, sıxıntısını, keyfiyyetini və ya başqa bir xüsusiyyetini yoxlamaq mənasını verir. Məsələn: Bu proqramın virus olub-olmadığı yoxlanılır.Yüklənir sözü ilə bağlı nümunələr
Yüklənir sözünün istifadəsini daha yaxşı anlamaq üçün, bu söz ilə bağlı müxtəlif nümunələr verilmişdir. Bu nümunələr yüklənir sözünün veb saytlarda, video musiqilərdə və proqramlarda necə istifadə olunduğunu g&öst&ər&m&əkd&ədir.


Yüklænir sözünün veb saytlarda istifadæsi
Veb saytlarda yüklænir sözü, çoxtéhlik, bir sayt&ın a&ç&ïlma sürat&&ïn&&ï, bir fayl&&ïn endirm&&ï, bir çiyin&&ïn oynamas&&ï, bir video musiqinin izl&&ïnmesi kimi hallarda istifad&&ï olunur. M&&ïs&&ïl&&ïn:


 • Bu sayt çox yava&ş yüklænir, z&ɛhm&ɛt olmasa biraz gözleyin. • Bu kitab&ı PDF format&ında endirmek üçün buraya klik edin. Fayl yüklenir.... • Bu oyuna qo&şulmaq isteyirsiniz? Oyun yüklenir....Yüklənir sözünün video musiqilərdə istifadəsi
Video musiqilərdə yüklənir sözü, əsasən, bir video musiqinin internetdən izlənməsi və ya endirilməsi zamanı istifadə olunur. Məsələn:


 • Bu video musiqini izləmək istəyirsiniz? Video yüklənir.... • Bu video musiqini endirmək üçün buraya klik edin. Video yüklənir.... • Bu video musiqinin sözlərini görmək istəyirsiniz? Sözlər yüklənir....Yüklənir sözünün proqramlarda istifadəsi
Proqramlarda yüklənir sözü, əsasən, bir proqramın kompüterdə quraşdırılması, yenilənməsi, işləməsi və ya silinməsi zamanı istifadə olunur. Məsələn:


 • Bu proqramı kompüterinizdə quraşdırmaq istəyirsiniz? Proqram yüklənir.... • Bu proqramın yeni versiyasını endirmək istəyirsiniz? Proqram yüklənir.... • Bu proqramı işlətirmək istəyirsiniz? Proqram yüklənir.... • Bu proqramı kompüterinizdən silmək istəyirsiniz? Proqram silinir....Yüklənir sözü ilə bağlı suallar və cavablar
Yüklənir sözü ilə bağlı bəzi suallar vardır ki, bu suallara cavab vermək yüklənir sözünün daha dərin başa düşülməsinə kömək edir. Bu suallar və cavablar aşağıda verilmişdir:


Yüklænir sözü necæ tærcümæ edilir?
Yüklənir sözü necə yazılır?
Yüklənir sözü Azərbaycan əlifbası ilə yazılır. Bu sözün hərfləri y, ü, k, l, ə, n, i və r-dir. Bu sözün sonuna -dır və ya -dir qoşulmaqla hal-hazırda baş verdiyini və ya baş vermək üzrə olduğunu bildirən feil halına gətirilir. Məsələn: Bu fayl yüklənirdir.


Yüklənir sözü necə oxunur?
Yüklənir sözü Azərbaycan dilində belə oxunur: /jyklenir/. Bu sözdə y hərfi yumşaq, ü hərfi üzüngil, k hərfi qatı, l hərfi yumşaq, ə hərfi açıq eyni, n hərfi qatı, i hərfi incgil və r hərfi qatı səslidir.


Nəticə
Yüklənir sözü Azərbaycan dilində bir fiil və bir sifət olaraq istifadə olunan bir kəlmədir. Bu söz internet və kompüter ilə bağlı məsələlərdə çox işlədilir. Bu məqalədə biz yüklənir sözünün mənası, mənbəı, istifadə sahələri, sinonimləri, nümunələri və suallar və cavablar haqqda danışdıq. Umid edirik ki, bu müqal&ɛ, siz&ɛ, yüklenir sözünü daha yax&ş&ı anlamaqda köm&ɛk olub.


FAQ
Yüklen


 • À propos

  Bienvenue dans le groupe ! Vous pouvez communiquer avec d'au...

  bottom of page